เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กูดหางค่าง

Pteris biaurita Linn.
กูดขนพญานาค
PTERIDACEAE
เป็นเฟินที่มีเหง้าสั้นตั้งตรง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ก้านใบยาวถึง 50 ซม. สีน้ำตาลเข้ม ใบยาวถึง 60 ซม. กว้าง 30 ซม. ใบย่อยเกิดตรงกันข้ามเป็นคู่ มีประมาณ 12 คู่ รูปยาวแคบปลายแหลม กลุ่มของอับสปอร์ออกตามความยาวของขอบใบย่อย
พบได้ทุกภาคของประเทศไทยตามชายป่าระดับต่ำกว่า 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล ชอบขึ้นตามที่ลาดชันในที่ร่ม เป็นเฟินที่พบมากในสวนพฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะบริเวณแปลงเฟิน และทางเดินขึ้นสำนักงาน
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ แต่ยังไม่เป็นที่นิยม อาจพบเป็นวัชพืชในที่สูงทางภาคเหนือ

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

2297 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: