เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เฟินเงินแคระ

Pteris cretica L. cv. Albo-lineata
PTERIDACEAE
ก้านใบ ยาว 6-12 นิ้ว ใบแคบ ใบมีความยาว 3-6 นิ้ว ใบย่อยประมาณ 6-12 คู่ มี หนามเป็นฟันบนผิวตรงฐานใบของใบล่าง ใบที่สร้างสปอร์จะมีลักษณะแคบ แต่มีก้านใบยาว อย่างเห็นได้ชัด
พบกระจายพันธุ์กว้างขวาง เช่น แอฟริกา อเมริกาเขตร้อน ยุโรปตอนใต้ ศรีลังกา เมียนมาร์ และไทย
นิยมปลูกเป็นไม้กระถางประดับภายในและภายนอกอาคาร และจัดตกแต่งสวน

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

33426300 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: