เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กูดดอยใบเวียน

Blechnum brasiliense Besv.
กูดดอยบราซิลเลียน
BLECHNACEAE
เป็นเฟินที่มีขนาดปานกลาง-ใหญ่ จัดเป็นเฟินดิน มีทรงพุ่มแน่น ใบแข็ง และมีขอบใบหยักเป็นคลื่น ใบอ่อนมีสีส้มอมทอง เป็นใบประกอบแบบขนนก ยาวประมาณ 60-150 เซนติเมตร
พบกระจายพันธุ์ในทวีปอเมริกาใต้ ในบราซิลและเปรู
นิยมปลูกเป็นไม้กระถางประดับภายในและภายนอกอาคาร และจัดสวนได้เป็นอย่างดี

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

3876 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: