เผยแพร่เมื่อ/created date: 13 Feb 2013

เอื้องแมลงปอเล็ก

Arachnis labrosa (Lindl. & Paxton) Rchb.f.
Arhynchium labrosum Lindl. & Paxton; Renanthera labrosa (Lindl. & Paxton) Rchb.f.; Armodorum labrosum (Lindl. & Paxton) Schltr.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นยาว 8-40 ซม. ใบ รูปแถบแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-3.5 ซม. ยาวได้ถึง 29 ซม. ช่อดอกออกจากซอกใบ ยาว 30-80 ซม. แบบช่อกระจะ บางครั้งแตกแขนง ดอก บานเต็มที่กว้าง 4-4.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปขอบขนาน สีเหลืองอ่อนแกมเขียว มีประ สีน้ำตาลแดงที่ขอบและปลายกลีบ กลีบปากสีเหลืองอ่อน โคนกลีบ มีขีดสั้นๆ สีน้ำตาลแดง โคนกลีบปากคล้ายเป็นเดือยสั้นๆ
Epiphyte, stem 8 – 40 cm long. Leaves oblong-linear, 1.5 – 3.5(–29) cm long. Inflorescence axillary, 30 – 80 cm long, racemose or racemose panicle. Flowers 4 – 4.5 cm across; sepals greenish-yellow with reddish-brown edge, oblong; petals greenish-yellow with reddish-brown edge, subobovate; lip light yellow, base with short reddish-brown calli; spur short.
พบขึ้นตามป่าทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก ออกดอกช่วงดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
Forest in Northern, upper part of Northeastern, and Eastern Thailand. Flowering in July – August.
--
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2477 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Arachnis labrosa (Lindl. & Paxton) Rchb.f. ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: