เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

เอื้องดินจีน

Bletilla sinensis (Rolfe) Schltr.
Arethusa sinensis Rolfe; Jimensia sinensis (Rolfe) Garay & R.E.Schult.
เอื้องศรีไพล เอื้องคางดิน เอื้องศรีไพร
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูงได้ถึง 30 ซม. ลำต้นอยู่ใต้ดิน รูปไข่กว้าง ขนาดกว้างได้ถึง 2 ซม. ใบ 3-5 ใบ พับจีบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ดอก ออกเป็นช่อใกล้ปลายยอด ยาวได้ถึง 25 ซม. จำนวน 2-5 ดอกสีขาว ปลายสีชมพู ไม่ค่อยแผ่ออก บานเต็มที่กว้าง 6-8 มม ยาว 1.5 ซม.
Terrestrial orchid, stem up to 30 cm long with tuber sub-ovoid 2 cm across. Leaves 3 - 5-leaved, oblong-elliptic, plicate. Inflorescence sub-terminal, 25 cm long, 2 - 5-flowered. Flowers white with purple tip, not fully expanded, 6 - 8 mm across, 1.5 cm long.
พบตามที่โล่ง ในภาคเหนือ ที่ระดับ 800 - 1,000 ม. จากระดับน้ำทะเล ออกดอก เดือนพฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: จีนตอนใต้
Meadow in Northern Thailand; 800 - 1,000 m alt. Flowering in May - June. Distribution: Southern China
-
-

หนังสือชุดพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

-

24033 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: