เผยแพร่เมื่อ/created date: 12 Dec 2011

ว่านนางบัวป้อง

Brachycorythis henryi (Schltr.) Summerh.
Phyllomphax henryi Schltr.; Platanthera dielsiana Soó
เอื้องดินฟ้าม้าน ท้าวคูลู มังกรคาบแก้ว
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 15-20 ซม. ใบ รูปรีแกมรูปหอก กว้าง 1-3.5 ซม. ยาว 2.5-7.5 ซม. ปลายใบแหลม ไม่มีก้านใบ มีใบประดับรูปร่างคล้าย ใบขนาดเล็ก ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด แทงจากซอกใบประดับ ดอกบาน เต็มที่กว้าง 2-3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว กลีบปากรูปรี ถึงเกือบกลม สีม่วงถึงม่วงอมชมพู มีแต้มสีขาวและ ลายเส้นสีม่วงพาดตามยาว
Terrestrial orchids, stem 15 - 20 cm long. Leaves spirally arranged, lanceolate-elliptic, 5.5 - 7.5 cm long, 2 - 3 cm wide, apex acute, with leaf-sheath. Inflorescence terminal; floral bracts leaf-like. Flowers 2 - 3 cm across, sepals and petals white, lip sub-orbicular, pinkish-purple to purple with yellow patch at the base.
พบตามป่าดิบชื้นเกือบทุกภาคของไทย ยกเว้นภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน. การกระจายพันธุ์: จีนตอนใต้ และพม่า
Evergreen forest throughout Thailand, except southern Thailand; Flowering in July - September. Distribution: South China and Myanmar.
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้เล่ม 2 และ 4

-

2255 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: