เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตกลีบใส

Bulbophyllum alcicorne Parish & Rchb.f.
Phyllorkis alcicornis (C.S.P.Parish & Rchb.f.) Kuntze
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยขนาดเล็ก มี 1 ใบ ใบ อวบหนา รูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 1.5 ซม. ยาว 8 ซม. ดอก ออกเป็นช่อยาว 12-15 ซม. จำนวน 10-15 ดอก บานเต็มที่กว้าง 3-4 ซม. กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีน้ำตาลแดง กลีบปากสีเหลือง
Epiphyte; pseudobulb small. Leave 1, leathery, elliptic-oblong, c. 1.5 cm wide, c. 8 cm long. Inflorescence 12 – 15 cm long, 10- to 15-flowered. Flowers 3 – 4 cm across; sepals and petals reddish-brown; lip yellow.
พบตามป่าผลัดใบและป่าดิบ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ ออกดอกเดือนธันวาคม และ มิถุนายน. การกระจายพันธุ์: ลาว พม่า ไทย เวียดนาม และ มาเลเซีย
Deciduous forest and evergreen forest in Northern, North Eastern, Western, and Southern Thailand. Flowering in December and June. Distribution: Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam and Peninsular Malaysia
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2054 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: