เผยแพร่เมื่อ/created date: 13 Feb 2013

สิงโตโคมขาว

Bulbophyllum auricomum Lindl.
Phyllorkis auricoma (Lindl.) Kuntze; Dendrobium tripetaloides Roxb.; Bulbophyllum foenisecii C.S.P.Parish ex Rchb.f.; Bulbophyllum tripetaloides (Roxb.) Schltr.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ มี 2 ใบ ที่ปลายลำ ใบ รูป หอกกลับ กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 8-10 ซม. ค่อนข้างบาง ทิ้งใบเมื่อผลิดอก ช่อดอกแบบกระจะ ยาว 15-20 ซม. ดอก บานเต็มที่กว้าง 1.5-2 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว โคนกลีบสีเขียวอ่อน กลีบปากสีเหลือง อมน้ำตาล
Epiphyte; pseudobulb globose to conical. Leaves 2, terminal, lanceolate, 2 – 2.5 cm wide, 8 – 10 cm long, leathery. Inflorescence arising from leafless pseudobulb, racemose, 15 – 20 cm long. Flowers 1.5 – 2 cm across; sepals and petals white with light green base; lip brownish-yellow.
พบตามป่าดงดิบชายแดนไทย-เมียนมาร์ ออกดอกช่วงเดือน ธันวาคม. การกระจายพันธุ์: บังกลาเทศ ถึง มาเลเซียตะวันตก
Tropical evergreen forest border between Thailand and Myanmar. Flowering in December. Distribution: Bangladesh to Western Malaysia
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

10678 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: