เผยแพร่เมื่อ/created date: 2 Mar 2017

สิงโตขนตาขาว

Bulbophyllum comosum Collett & Hemsl., J. Linn.
Phyllorkis comosa (Collett & Hemsl.) Kuntze
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยทรงกลม ขนาดประมาณ 2.5 ซม. ออกดอกช่วงทิ้งใบ มีใบ 2 ใบ ดอก ออกเป็นช่อ ยาวได้ถึง 30 ซม. แกนดอกห้อยลง ขนานกับก้านช่อดอก ดอกสีขาวครีม ดอกบานเต็มที่ กว้าง 3-5 มม. ยาว 1.5-2 ซม. กลีบเลี้ยงมีขน
Sympodial epiphyte, pseudobulbs spheroid, 2.5 cm across, leaf shed when flowering, inflorescence up to 20 cm long, rachis pendulous. Flowers creamish-white, 3 - 5 mm across, 1.5 - 2 cm long, sepals hairy.
พบตามป่าเขาหินปูนและป่าดิบเขา ในภาคเหนือ ที่ระดับ 1,600-1,900 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม-มกราคม. การกระจายพันธุ์: อินโดจีน.
Limestone mountain and hill evergreen forest in Northern Thailand; 1,600 - 1,900 m alt. Flowering in December - January. Distribution: Indochina.
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

-

2103 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: