เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตรวงข้าวฟ่าง

Bulbophyllum crassipes Hook.f.
Phyllorkis crassipes (Hook.f.) Kuntze; Bulbophyllum careyanum var. crassipes (Hook.f.) Pradhan
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 14-18 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ถึง ทรงกระบอก มี 1 ใบ ที่ปลายลำ ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 10-12 ซม. หนา ช่อดอกห้อยลงจากโคนกอ ดอก บานเต็มที่กว้าง 4-6 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง มีจุดประสีน้ำตาลแดง กลีบปากสีเหลือง มีจุดประเล็กน้อย
Epiphyte, 14 – 18 cm tall.; pseudobulb ovoid to tubular-oviod. Leave 1, terminal, oblong, 1.5 – 2 cm wide, 10 – 12 cm long, think. Inflorescence arising from base of pseudobulb. Flowers 4 – 6 mm across; sepals and sepals yellow with brownish-red dots; lip yellow with brownish-red patch.
พบทั่วประเทศตามป่าดิบ และป่าเบญจพรรณระดับต่ำ ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน. การกระจายพันธุ์ สิกขิม ถึง จีน (ตะวันตกของยูนนาน) และ ตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมาเลเซีย
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2135 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: