เผยแพร่เมื่อ/created date: 13 Feb 2013

สิงโตเคราแดง

Bulbophyllum gracillimum (Rolfe) Rolfe
Cirrhopetalum gracillimum Rolfe; Cirrhopetalum psittacoides Ridl.; Bulbophyllum psittacoides (Ridl.) J.J.Sm.; Cirrhopetalum leratii Schltr.; Bulbophyllum leratii (Schltr.) J.J.Sm.; Cirrhopetalum warianum Schltr.
สิงโตพู่รัศมี,สิงโตขนตาแดง, พราหมณ์หนวดแดง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 13-15 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ ขนาด 1.5-2 ซม. มี 1 ใบ ที่ปลายลำ ใบ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 12.5-14 ซม. หนา ดอก ออกเป็นช่อยาว 20-25 ซม. ดอกย่อย ออกที่ปลายก้าน จำนวน 9-14 ดอกต่อช่อ ดอกบานเต็มที่กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีแดงอมเหลือง ปลายกลีบ สีเข้ม โคนกลีบสีขาว กลีบปากสีขาว โคนกลีบสีชมพูอมม่วง
Epiphyte, 13 – 15 cm tall.; pseudobulb ovoid, 1.5 – 2 cm. Leave 1, terminal elliptic-obovate, 1 – 1.5 cm wide, 12.5 – 14 cm long, thick. Inflorescences, 20 – 25 cm long, 9- to 14-flowered. Flowers arising from apical part of inflorescence, 1 – 1.5 cm across, 2 – 2.5 cm long; sepals and petals yellowish-red with dark yellowish-red apex; lip white with purplish-pink base.
พบตามป่าดิบทางภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม. การกระจายพันธุ์: ทางภาคใต้ของประเทศไทย ถึง ตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก
Evergreen forest in Southern Thailand. Flowering: October – December.Distribution: Peninsular Thailand to South Western Pacific.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2081 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: