เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตลินเลย์

Bulbophyllum lindleyanum Griff.
Bulbophyllum caesariatum Ridl.; Bulbophyllum rigens Rchb.f.; Phyllorchis lindleyana (Griff.) Kuntze; Phyllorkis lindleyana (Griff.) Kuntze
สิงโตขนปุย
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วย ขนาด 2-2.5 ซม. มี 1 ใบ ที่ปลายลำ ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-3 ซม. ยาว 10-13 ซม. ช่อดอกยาว 12-20 ซม. ดอก กว้างประมาณ 4 มม. กลีบเลี้ยงสีขาว มีเส้นสีน้ำตาล ดำพาดกลางกลีบ 3 เส้น และมีขนสีขาวปกคลุมทั่วกลีบ กลีบดอก สีขาวขนาดเล็ก มีขนบริเวณขอบกลีบ กลางกลีบมีเส้นสีน้ำตาลดำ 1 เส้น กลีบปากรูปแถบ ด้านล่างกลีบมีขน
Epiphyte; pseudobulb 2 – 2.5 cm tall. Leaves 1, terminal, oblong-elliptic, 2 – 3 cm wide, 10 – 13 cm long, Inflorescence 12 – 20 cm long. Flower c. 4 mm across; sepals white with three blackish-brown lines at the median, with white hair covered all area; petals white with a blackish-brown line at the median, with white hair at edge. Lip linear, with white hair at abaxial side.
พบในป่าดิบชื้น ทางภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม.
Evergreen forest in Southern Thailand. Flowering: November – January.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2272 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: