เผยแพร่เมื่อ/created date: 13 Feb 2013

สิงโตเครายาว

Bulbophyllum longissimum (Ridl.) Ridl.
Cirrhopetalum longissimum Ridl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ มี 1 ใบ ที่ปลายลำ ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 10-15 ซม. ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม ยาว 15-20 ซม. มี 2-7 ดอกย่อย ดอก บานเต็มที่กว้าง 7 มม. มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงบนสีเหลืองอ่อนและมีเส้นสีน้ำตาลแดง กลีบเลี้ยงคู่ข้าง สีขาวนวล และมีเส้นสีชมพูอ่อนตามยาวถึงปลายกลีบ ยาวได้ถึง 20 ซม. ขอบกลีบบางส่วนเชื่อมติดกัน กลีบดอกรูปสามเหลี่ยม ขอบกลีบหยัก เล็กน้อย กลีบปากสีเข้มกว่ากลีบอื่น
Epiphyte; pseudobulb ovoid. Leaves 1, terminal, oblong, 2.5 – 3 cm wide, 10 – 15 cm long. Inflorescence umbellate, 15 – 20 cm long, 2- to 7-flowered. Flower c. 7 mm across, fragrant; dorsal sepal light yellow with reddish-brown lines; lateral sepals fused together at edge from nearly base to apex, up to 20 cm, white with pinkish-purple lines; petals triangulate; lip yellow.
พืชถิ่นเดียวของประเทศไทย พบเฉพาะตามป่าดิบชื้น ทางภาคใต้ ออกดอกเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
Endemic to Thailand, distributed in evergreen forest in Southern Thailand. Flowering in September to November.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2379 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: