เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องหัวเข็มหมุด

Bulbophyllum moniliforme C.S.P Parish & Rchb.f.
Bulbophyllum moniliforme F.Muell. [Illegitimate]; Bulbophyllum moniliforme E.C.Parish & Rchb.f.; Bulbophyllum moniliforme R.M.King [Illegitimate]
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยกลม มีขนาดเล็กมาก เส้นผ่าน ศูนย์กลางประมาณ 3 มม. มี 1 ใบ ที่ปลายลำ ใบ มีขนาดเล็ก และจะร่วงไปก่อนให้ดอก ดอก เดี่ยว สีเหลืองอ่อน ขนาดบานกว้าง 4 มม. ก้านดอกยาว 2 มม. กลีบเลี้ยง มีลายเส้นสีน้ำตาลแดง 3-5 เส้น เรียงตามยาว มีขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่นๆ กลีบดอกรูปแถบ มีเส้นสีน้ำตาลแดง 1 เส้น กลีบปากสีแดงเข้ม
Epiphyte; pseudobulb tiny ovoid, c. 3 mm diam. Leave 1, terminal, tiny. Flowers solitary, arising from leafless stem, light yellow, c. 4 mm across; peduncle 2 mm long; sepals light yellow with reddish-brown 3- to 5-lines; petals linear light yellow with a reddish-brown line; lip dark red.
เป็นกล้วยไม้เฉพาะถิ่นของไทย พบตามป่าดงดิบ ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม
Endemic to Thailand, distributed in tropical rain forest in North Eastern Thailand. Flowering in October to December.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1926 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: