เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตตาแดง

Bulbophyllum muscarirubrum Seidenf.
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 10-12 ซม. ลำลูกกล้วยเป็นกะเปาะรูปไข่ มี 2 ใบ ที่ปลายลำ ใบ ค่อนข้างบาง รูปหอกกลับ กว้าง 2 ซม. ยาว 6-8 ซม. เมื่อผลิดอกจะทิ้งใบ ดอก ออกเป็นช่อยาว 4-6 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 0.8 ซม. กลีบดอกและกลีบเลี้ยงสีแดงอมชมพู กลีบปากสีแดงเข้ม
Epiphyte 10 – 12 cm tall; pseudobulb ovoid. Leaves 2, terminal, thin, obovate, 2 cm wide, 6 – 8 cm long. Inflorescence arising from leafless stem, 4 – 6 cm long. Flowers c. 0.8 cm across; sepals and petals pinkish-red; lip dark red.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธุ์
Hill evergreen forest in Northern Thailand and North Eastern Thailand. Flowering January – February.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2579 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: