เผยแพร่เมื่อ/created date: 2 Mar 2017

สิงโตดำ

Bulbophyllum nigrescens Rolfe
Bulbophyllum angusteellipticum Seidenf.
ข้าวเหนียวดำ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปรีถึงรูปกรวย ออกเรียง เป็นกระจุก กว้าง 1-1.5 ซม. มี 1 ใบ ที่ปลายลำ ใบ รูปขอบขนานแกมรูป หอก กว้าง 1.5-1.8 ซม. ยาว 10-15 ซม. ดอก ออกเป็นช่อจากโคน ลำลูกกล้วย ยาวได้ถึง 40 ซม. ดอกเรียงตัวด้านเดียว ทยอยบานจาก โคนช่อถึงปลายช่อ ดอกบานเต็มที่กว้าง 7 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีเกือบดำ กลีบปากสีม่วงดำ
Sympodial epiphyte, pseudobulbs dense, subellipsiod, 1.5 - 2 cm across with 1 leaf. Leaves lanceolate-oblong, 10 - 15 cm long, 1.5 - 1.8 cm wide. Infloescence raceme, up to 40 cm long. Flowers 7 mm across, sepals and petals dull purple, nearly black, lip deep dark purple.
พบตามป่าดิบแล้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: จีนตอนใต้ ถึง อินโดจีน
Dried evergreen forest in the north and North Eastern Thailand. Flowering in April - May. Distribution: Southern China to Indochina.
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

-

7212 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: