เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตปากเป็ด

Bulbophyllum planibulbe (Ridl.) Ridl.
Bulbophyllum tenerum Ridl.; Cirrhopetalum planibulbe Ridl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย มีเหง้าทอดเลื้อย ลำลูกกล้วยรูปทรงรีแกม รูปขอบขนาน กว้าง 5 มม. ยาว 1.5 ซม. ใบ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 0.5-1 ซม. ยาว 1-3 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ จำนวน 1-4 ดอกบานเต็มที่ กว้าง 5 มม. กลีบเลี้ยงสีม่วงปลายกลีบสีเหลือง กลีบดอกสีเหลืองอมเขียว
Epiphyte with rhizome; pseudobulb oblong-elliptic, c. 5 mm wide, c. 1.5 cm long. Leave elliptic-oblong, 0.5 – 1 cm wide, 1 – 3 cm long. Inflorescence 1- to 4-flowered. Flower c. 5 mm across; sepals purple with yellow apex; petals greenish-yellow.
พบตามป่าหินปูน ทางภาคใต้ของประเทศไทย ออกดอก เดือนเมษายน
Limestone forest in Southern Thailand. Flowering in April.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2318 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: