เผยแพร่เมื่อ/created date: -

พญาสิงโต

Bulbophyllum lobbii subsp. lobbii.
Sestochilos uniflorum Breda; Sarcopodium lobbii var. henshallii Henfr.; Bulbophyllum henshallii (Henfr.) Lindl.; Bulbophyllum lobbii var. nettesiae Cogn.; Bulbophyllum lobbii var. colosseum Ridl.; Bulbophyllum polystictum Ridl.
สิงโตกลิ่บบิด
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่ มีใบ 1ใบที่ปลายลำ ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 3-4 ซม. ยาว 8-13 ซม. ดอก ออกเดี่ยว กว้าง 7 ซม. สีเหลือง มีลายตามยาวสีแดง ก้านดอกยาว กลีบเลี้ยงบนและกลีบดอกรูปหอก กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปเคียว กลีบปากรูปสามเหลี่ยม โค้งลง
Epiphyte; pseudobulb ovoid. Leave 1, terminal, oblong, 3 – 4 cm wide, 8 – 13 cm long. Flower solitary, c. 7 cm across, yellow with red lines, peduncle long; dorsal sepal lanceolate; lateral sepals falcate; petals lanceolate; lip triangular, downward to abaxial side.
พบตามป่าดิบทางภาคใต้ ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มกราคม. การกระจายพันธุ์: พม่า ถึง ทางใต้และทางตะวันตกของมาเลเซีย.
Rain forest in Southern Thailand. Flowering in November – January. Distribution: Myanmar to W. & S. Malesia
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

2512 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: