เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตพุ่ม

Bulbophyllum repens Griff.
Phyllorkis repens (Griff.) Kuntze; Bulbophyllum khasianum Rchb.f.; Bulbophyllum poilanei Gagnep.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยทรงกระบอกแคบ คล้ายก้านใบ ใบ มี 1 ใบ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 10-15 ซม. ช่อดอก แบบช่อกระจะ ยาว 7-8 ซม. ดอก ออกเป็นกลุ่มแน่นที่ปลายช่อ มี 20-35 ดอก ขนาดบานเต็มที่กว้าง 3 มม. ยาว 4 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีแดง มีเส้นตามยาวสีแดงเข้ม และแต้มสีเขียวอมเหลืองที่ ปลายกลีบดอก กลีบปากสีแดงเข้มอมน้ำตาล ขอบกลีบสีเขียว อมเหลือง
Epiphyte; pseudobulb terete. Leave 1, elliptic-oblong, 1.5 – 2 cm wide, 10 – 15 cm long. Inflorescence racemose, 7 – 8 cm long, dense flowered, 20- to 35-flower. Flowers c. 3 mm across, c. 4 mm long, sepals and petals red with dark red lines and yellowish-green path at apex; lip brownish-red with yellowish-green edge.
พบตามป่าดิบทางภาคเหนือ และภาคตะวันตก ออกดอกเดือน ตุลาคม-ธันวาคม. การกระจายพันธุ์ อินเดีย (รัฐอรุณาจัลประเทศ) ถึง จีน (ไหหนาน) และ อินโดจีน.
Evergreen forest in Northern and Western Thailand. Flowering in October – December. Distribution: Arunachal Pradesh to Hainan and Indo-China.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1864 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: