เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตรวงข้าวกล่ำ

Bulbophyllum scaphiforme J.J. Verm.
-
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยอยู่ติดกัน รูปทรงกรวย สูง 1.5-2.5 ซม. มีใบ 1 ใบที่ปลายยอด ใบ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 1.5-1.8 ซม. ยาว 7-11 ซม. ดอก ขนาดเล็ก ออกเป็นช่อ ยาว 40-50 ซม. มีจำนวนได้ถึง 20-40 ดอก ก้านช่อดอกเกลี้ยง กลีบดอกไม่ค่อยแผ่ออก กลีบเลี้ยง และกลีบดอกสีม่วงดำ กลีบปากสีม่วงดำ มีกาบสีเขียว ส่วนปลาย โค้งงุ้มคล้ายเป็นกระเปาะ
Epiphyte; pseudobulb conical, 1.5 – 2.5 cm tall. Leave 1, terminal, elliptic-oblong, 1.5 – 1.8 cm wide, 7 – 11 cm long. Inflorescence 40 – 50 cm long, 20- to 40-flowered; peduncle and rachis glabrous. Flower small; pedicels green with purple base; sepals and petals blackish-purple; lip blackish-purple, concave at apex
พบตามป่าดิบเขา ทางภาคเหนือ ออกดอกเดือนพฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: จีน (ยูนนาน) ถึง อินโดจีน.
Hill evergreen forest in Northern Thailand. Flowering in May. Distribution: China (Yunnan) to Indo-China.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1792 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: