เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตลิ้นดำ

Bulbophyllum secundum Hook.f.
Phyllorkis secunda (Hook.f.) Kuntze; Bulbophyllum subparviflorum Z.H.Tsi & S.C.Chen
สิงโตสันแดง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยทรงกลมหรือรูปไข่ ใบ มี 1 ใบ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 0.4-1 ซม. ยาว 3.2-10 ซม. ช่อดอกแบบกระจะ ยาว 7.5-22 ซม. ดอก ออกห่างๆ ตามแกนช่อดอก มี 8-23 ดอกต่อช่อ ขนาดบานเต็มที่กว้าง 7-9 มม. ยาว 4-5 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีเขียวอ่อน มีเส้นตามยาวสีม่วงดำ กลีบปากสีดำอมม่วง มีขนละเอียด สั้น ตามขอบกลีบดอกและกลีบปาก
Epiphyte; pseudobulb globose or ovoid. Leave 1, elliptic-oblong, 0.4 – 1 cm wide, 3.2 – 10 cm long. Inflorescence racemose, loose flowered, 7.5 – 22 cm long, 8- to 23-flowered. Flowers 7 – 9 mm across, 4 – 5 mm long; sepals light green with blackish-purple lines; petals light green with blackish-purple lines, finely pubescence at edge; lip blackish-purple, with finely pubescence.
พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม. การกระจายพันธุ์: หิมาลายา ถึง จีน (ยูนนาน) และ อินโดจีน
Hill evergreen forest in Northern and North Eastern Thailand. Flowering in February – March. Distribution: Himalaya to China (Yunnan) and Indo-China.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1649 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: