เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตสายสร้อย

Bulbophyllum sessile (Koen) J. J. Sm.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยทรงกลม มีขนาดเล็กเพียง 3-4 มม. ใบ มี 1 ใบ รูปรี กว้าง 8 มม. ยาว 1.6-2 ซม. ช่อดอกสั้นมาก ไม่เด่นชัด ออกกระจายตามไหล มีเพียงดอกเดียว ดอก บานเต็มที่กว้าง 2-3 มม. ยาว 5 มม. กลีบเลี้ยง กลีบดอก และกลีบปากสีขาวครีม
พบตามป่าดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ออกดอกเดือนพฤษภาคม
-
-

1620 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: