เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตสุเทพ

Bulbophyllum sutepense (Rolfe) Seidenf. & Smitinand
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปรีหรือเกือบกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. เรียงติดกันเป็นกระจุก มี 1 ใบที่ปลายลำ ใบ รูปรี กว้าง 0.6-1 ซม. ยาว 2-4.5 ซม. แผ่นใบอวบหนา ช่อดอกคล้ายซี่ร่ม ยาวประมาณ 1.5 ซม. ดอก สีเหลืองอ่อน ขนาดบานกว้างประมาณ 5 มม. กลีบเลี้ยงรูปหอก ปลายเรียวแหลม กลีบดอกรูปขอบขนานแคบ มีขนาดเล็กกว่ากลีบเลี้ยง กลีบปากแยกเป็น 3 แฉก ขนาดเล็ก ปลายกลีบโค้งลง
พบขึ้นตามป่าดงดิบ ทางภาคเหนือ ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
-
-

2190 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: