เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตหนวดยาว

Bulbophyllum vaginatum (Lindl.) Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 5-6 ซม. ลำลูกกล้วยรูปไข่ สีเขียว มี 1 ใบ ที่ปลายลำ ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 4-6 ซม. หนา ช่อดอกยาว 5-8 ซม. ดอกย่อยออกที่ปลายก้าน จำนวน 10-18 ดอกต่อช่อ ดอก บานเต็มที่ กว้าง 1 ซม. ยาว 5-6 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีเหลืองอ่อน กลีบปากสีเหลืองสด
พบตามป่าดิบทางภาคเหนือตอนล่าง และภาคใต้ ออกดอก ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม
-
-

1853 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: