เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องขวดอินทนนท์

Chrysoglossum ornatum Blume
เอื้องดินอินทนนท์
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูงประมาณ 70 ซม. ลำลูกกล้วยยาว 6.5 ซม. ใบ พับจีบรูปหอกกลับ กว้าง 7-8 ซม. ยาว 15-35 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ ยาว 70 ซม. จำนวน 12-15 ดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียว มีจุดสีม่วงแดง กลีบปากสีขาว มีแต้มสีม่วงแดง ดอกบานเต็มที่ 1.5 ซม.
Terrestrial orchid, pseudobulbs ovoid, 6 - 7 cm long, stem with leaves 60 - 80 cm long. Leaves oblanceolate, plicate 15 - 35 cm long, 7 - 8 cm wide. Inflorescence erect, raceme, 60 - 70 cm long, 12 - 15-flowered. Flowers 1.5 - 2 cm across, sepals and petals greenish with reddish-brown tint, lip white with purple dots.
พบตามป่าดิบเขา ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ออกดอกเดือนพฤษภาคม
S Asia to SE Asia: Hill evergreen forest almost throughout the country, blooming season in May - June
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

1954 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: