เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Aug 2016

เอื้องเขี้ยวเสือลาย

Cleisomeria lanatum (Lindl.) Lindl. ex G.Don
คอกว่าง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเป็นข้อปล้องสั้นๆ มีโคนกาบใบห่อหุ้ม ใบ รูปแถบ กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 10 ซม. ดอก ออกเป็นช่อแบบแตกแขนง ห้อยลง ก้านช่อมีขนปกคลุม มีดอกจำนวนมากเรียงชิดแน่นที่ปลายช่อ แต่ละดอกมีใบประดับสีน้ำตาลเข้มรองรับ ดอกบานเต็มที่กว้าง 5 มม. กลีบดอกและกลีบเลี้ยงสีน้ำตาลอ่อน รอบขอบกลีบสีเหลืองแกมเขียว มีเส้นสีน้ำตาลแดง 3 เส้น ด้านนอกกลีบเลี้ยงมีขนปกคลุม กลีบปาก สีครีมแต้มสีม่วงแดง โคนกลีบเป็นเดือย ส่วนปลายมีระยางค์เป็น 2 แฉก ยื่นออกมาชัดเจน
Monopodial epiphyte, stem short, covered with leafsheaths. Leaves strap-shaped, 10 cm long, 1 - 1.5 cm wide. Inflorescence panicle, rachis pendulous, hairy, densely, floral bracts yellowish-green and turn to dark brown. Flowers 5 mm wide, sepals cream with dark purple at outer surface, petals yellowish with 3 longitudinal veins, lip white with pale purple patch and distinctly 2 appendages at apex.
พบขึ้นตามป่าดงดิบ และป่าผลัดใบเกือบทั่วทุกภาค ยกเว้น ภาคกลาง ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
Mainland of SE Asia: Evergreen and deciduous forest in every region except the central, blooming seasons in June - August.
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

1235 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: