เผยแพร่เมื่อ/created date: 12 Dec 2011

เอื้องใบกิ่ว

Cleisostoma subulatum Blume
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น ยาวได้ถึง 40 ซม. ใบ รูปรางน้ำ กว้าง 1.6 ซม. ยาวได้ถึง 35 ซม. แผ่นใบอวบน้ำ ดอก ออกเป็นช่อห้อยลง ยาว ได้ถึง 30 ซม. มีดอกจำนวนมาก ขนาดบานเต็มที่กว้าง 8 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว มีแถบสีน้ำตาลแดง 2 แถบ พาดตามยาว กลีบปากสีขาว กลีบปากส่วนปลาย รูปสามเหลี่ยมปลายมน สีขาวตรงกลางแต้มสีม่วง
พบขึ้นตามป่าดิบเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคกลาง ออกดอก ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
--
-
-

1632 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: