เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Jun 2011

กล้วยไม้เอื้องมือนาง

Dendrobium acerosum Lindl.
เขาแพะ กล้วยไม้มือนาง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ต้นเป็นแท่งกลมเรียว ยาว 15-25 ซม. ใบ ค่อนข้างกลมหนา กว้าง 3-4 มม. ยาว 3-4 ซม. ปลายใบเรียวแหลม และโค้งเล็กน้อย มักออกเรียงสลับซ้ายขวา ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกบานกว้าง 5 มม. ยาว 1.2-1.5 ซม. สีขาว หรือสีเหลืองอ่อน ก้านดอกยาว 7 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก มีเส้นสีน้ำตาลแดงเป็นทาง กลีบเลี้ยงคู่ข้างเชื่อมกันเป็นคางดอกสั้นๆ กลีบปากแผ่บานคล้ายรูปพัด กลางกลีบมีแต้มสีเหลืองส้ม
พบขึ้นตามป่าดิบในภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์
--
-
-

3210 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: