เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องแซะภูกระดึง

Dendrobium christyanum Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปรี ยาวได้ถึง 12 ซม. ใบ รูปรี กว้าง 1.5 ซม. ยาว 4-6 ซม. ดอก สีขาว ออกใกล้ปลายยอด มี 1-2 ดอก ดอกบานกว้าง 2-2.5 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่หรือรูปหอก กลีบเลี้ยงคู่ข้าง โคนเชื่อมติดกันเป็นคางดอกรูปกรวยกว้าง กลีบดอกรูปขอบขนาน แกมรี กลีบปากมีแต้มสีส้มแดงที่โคนจนถึงกลางกลีบ มีแต้มสีเหลือง กลีบปากห่อโค้ง ส่วนปลายเว้าเล็กน้อย
พบขึ้นตามป่าดิบแล้ง ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน ที่ระดับความสูง 1,000 เมตร ขึ้นไป ออกดอก ช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
-
-

1928 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: