เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

เอื้องคำ

Dendrobium chrysotoxum Lindl.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยยาวรี ยาว 15-30 ซม. ผิวเป็นร่องตาม ยาวตื้นๆ ใบ มี 2-6 ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-3.5 ซม. ยาว 8-15 ซม. ดอก สีเหลืองทอง ออกเป็นช่อใกล้ปลายยอด ยาว 15-20 ซม. ดอกบานกว้าง 2.5-3 ซม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลีบเลี้ยงรูปไข่แกมขอบขนาน กลีบดอกรูปไข่กลับ กลีบปาก แผ่เป็นแผ่นเกือบกลม มีขนนุ่มปกคลุม กลางกลีบสีเหลืองเข้ม ขอบกลีบหยักเป็นฝอยละเอียดและบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย
พบขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าผลัดใบเกือบทุกภาคยกเว้น ภาคกลางและภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
-
-

หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:79

-

6173 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
2 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
3 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
4 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
5 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
6 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
7 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
8 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
9 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
10 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
11 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
12 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
13 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
14 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
15 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
16 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
17 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
18 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
19 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
20 Dendrobium chrysotoxum Lindl. ORCHIDACEAE
21 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำ ORCHIDACEAE
22 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำ ORCHIDACEAE
23 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำ ORCHIDACEAE
24 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำ ORCHIDACEAE
25 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำ ORCHIDACEAE
26 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำ ORCHIDACEAE
27 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำ ORCHIDACEAE
28 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำ ORCHIDACEAE
29 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำ ORCHIDACEAE
30 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำ ORCHIDACEAE
31 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำ ORCHIDACEAE
32 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำ ORCHIDACEAE
33 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำ ORCHIDACEAE
34 Dendrobium chrysotoxum Lindl. เอื้องคำตา ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: