เผยแพร่เมื่อ/created date: 12 Dec 2011

เอื้องเงินหลวง

Dendrobium formosum Roxb. ex Lindl.
โกโมซุม
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยเป็นแท่งกลม ยาว 20-40 ซม. ผิวมีขนสั้น สีดำ ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 7-10 ซม. ดอก สีขาว ออกเป็นช่อสั้น ใกล้ปลายยอด มี 2-5 ดอก ขนาดบานกว้าง 5-6 ซม. กลีบเลี้ยงรูปหอกแกมรี ปลายกลีบแหลม กลีบดอกรูปไข่กลับ ปลายกลีบมน กลีบปากสีขาว โคนกึ่งกลางกลีบเป็นแถบสีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ
พบขึ้นตามป่าดิบเขาในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ภาคตะวันตก และภาคใต้ ออกดอกช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม
--
-
-

6048 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: