เผยแพร่เมื่อ/created date: 12 Dec 2011

เอื้องตะขาบใหญ่

Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นยาวได้ถึง 25 ซม. ใบ เรียงสลับซ้ายและขวา ระนาบเดียว รูปไข่ แบนด้านข้าง ยาวประมาณ 1.7 ซม. แผ่นใบอวบน้ำ ดอก สีเหลืองอ่อน มักออกเดี่ยว ใกล้ปลายยอด บานเต็มที่กว้าง ประมาณ 1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่กว้าง กลีบดอกขนาดเล็กกว่ามาก รูปไข่ กลีบปากรูปไข่กลับ ปลายกลีบบานโค้งลง
พบทั่วไปตามป่าดิบแล้งทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ออกดอกเกือบตลอดปี
--
-
-

2425 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: