เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องเย้าลม

Dendrobium strongylanthum Rchb.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยเป็นแท่งกลม มีกาบใบห่อหุ้มตลอด ใบ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 0.5 ซม. ยาว 3-4.5 ซม. แผ่นใบบาง ดอก ออกเป็นช่อห้อยลงจากปลายยอด ยาว 6-10 ซม. บานกว้างประมาณ 1.4 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปหอกแกมขอบขนาน สีเหลืองอ่อน แกมเขียว โคนกลีบเลี้ยงสีม่วงเข้ม กลีบปากสีม่วงเข้ม ขอบกลีบหยักเว้า เป็นซี่เล็ก ปลายกลีบเรียวแหลม สีขาวแกมเขียว โค้งงอ
พบขึ้นตามป่าดิบทางภาคเหนือ ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
-
-

1947 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: