เผยแพร่เมื่อ/created date: 27 Feb 2017

เอื้องทับทิมสยาม

Bulbophyllum ayuthayense J.J.Verm
Drymoda siamensis Schltr.
เอื้องแคระ
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็ก ลำลูกกล้วยกลมแบน เส้นผ่าน ศูนย์กลาง 6-10 มม. เกาะแนบเปลือกไม้เรียงกันชิดแน่น มีใบ 2 ใบ ที่ปลายยอด ใบ รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ดอก ออกดอกเดี่ยว จากโคนกอ ดอกบานกว้าง 1 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีครีม มีลายตามยาว สีน้ำตาลแดง กลีบปากมีประสีน้ำตาลแดงที่โคน และลายตามยาวสี น้ำตาลแดงที่กลางกลีบ ตอนปลายสีออกเหลือง
A tiny sympodial epiphytic orchid, pseudobulbs spheroid; nearly compress, 6 - 10 mm across, densely close. Leaves obovate-oblong, tiny; shed when flowering. Flowers solitary, arising from the base of pseudobulb, cream with reddish-purple marking at central part.
พบตามป่าดิบและป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ออกดอก ช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม. การกระจายพันธุ์: จีน (ยูนนานตอนใต้) ถึง อินโดจีน
Evergreen and mixed deciduous forest in the Northern Thailand. Flowering in January - March. Distribution: China (Southern Yunnan) to Indochina
ผลรับประทานได้
used fruit as food

หนังสือชุดพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

-

3335 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: