เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องนิ้วนาง

Eria pannea Lindl.
พรรณี พรมหอมไม้ เอื้องชะนีเหลือง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็ก เหง้ากลมยาว ลำต้นสั้น ใบ มี 3-4 ใบ ค่อนข้างกลม กว้าง 3 มม. ยาวได้ถึง 2 ซม. ช่อดอกออกที่ปลายยอด มี 1-4 ดอก ก้านช่อดอกมีขนปุยสีขาว ดอก ขนาด 1 ซม. กลีบเลี้ยง และกลีบดอก สีเหลืองส้ม มีขนปุยสีขาวที่ด้านนอก โคนกลีบเลี้ยงคู่ข้าง เชื่อมติดกัน กลีบปากสีน้ำตาลอมม่วง
พบในป่าดิบเขาและป่าดิบแล้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ดอกบานช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน
-
-

2438 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: