เผยแพร่เมื่อ/created date: 13 Feb 2013

ว่านอึ่งอ่าง

Eulophia bicallosa (D.Don) Hunt&Summerh.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 60-80 ซม. ใบ รูปแถบ กว้าง 1.5 ซม. ยาว 60 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ สูง 60-80 ซม. จำนวน 12 -20 ดอกต่อช่อ ดอกบานเต็มที่ กว้าง 3-3.3 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบ ดอกสีเขียวครีม มีลายสีน้ำตาล กลีบปากสีเขียวมีลายสีม่วง
พบตามป่าโปร่ง หรือในทุ่งหญ้าชุ่มน้ำ ในภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ออกดอกเดือนเมษายน
--
-
-

2772 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: