เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หนวดพราหมณ์ลำดำ

Holcoglossum kimballianum (Rchb.f.) Garay
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสั้น ใบ เป็นแท่งกลมเรียว ขนาดผ่านศูนย์กลาง 0.5 - 0.8 ซม. ยาว 15 - 20 ซม. ดอก ออกเป็นช่อ ตั้งขึ้น ช่อดอกยาว 15 - 25 ซม. ดอกย่อยจำนวน 5 - 7 ดอก บานเต็มที่กว้าง 4 - 5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว ส่วนโคนกลีบปากเป็นเดือย ยาวเรียว ปลายกลีบปากแผ่ สีม่วงแดง
Monopodial epiphyte, stem short. Leaves terete, acute, 0.5 - 0.8 cm across, 15 - 20 cm long. Inflorescence erect, 15 - 25 cm long, 5 - 7-flowered. Flowers terminal, lax, 4 - 5 cm across, sepals and petals white, lip with white spur, sidelobes white, midlobe red purple.
พบตามป่าดิบเขาที่ระดับความสูง 1,000 - 1,600 ม. ทางภาคเหนือ ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม ปัจจุบันมีจำนวน ประชากรน้อยลงในสภาพธรรมชาติ
S China to Indochina: Hill evergreen forest at 1,000 - 1,600 m alt. in the north, blooming in July - October.
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

4116 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: