เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องต่อหัวแดง

Micropera thailandica (Seidenf. & Smitinand) Garay
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ต้นเป็นแท่งกลมขนาดเล็ก ใบ รูปแถบ กว้าง 1.5 ซม. ยาว 12-16 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนา ปลายใบหยักเว้า ไม่เท่ากัน ดอก ออกเป็นช่อ ยาว 10-15 ซม. ขนาดบานเต็มที่กว้าง 1 ซม. กลีบเลี้ยงรูปหอกกลับแกมขอบขนาน สีเหลืองอ่อน ขอบและ ปลายกลีบสีม่วงแดง กลีบดอกรูปรี สีเหลืองอ่อน กลีบปากรูปไข่กลับ สีเหลืองอ่อน ปลายกลีบสีม่วงแดง
พบขึ้นตามป่าดิบทางภาคตะวันออกและภาคใต้ ออกดอก ช่วงเดือนเมษายน
-
-

1404 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: