เผยแพร่เมื่อ/created date: 12 Dec 2011

เอื้องดินภู

Mischobulbum wrayanum (Hook.f.) Rolfe
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน ลำลูกกล้วยรูปทรงกระบอก มีใบ 1 ใบที่ปลายยอด ใบ รูปไข่ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 7-12 ซม. โคนใบเว้า แผ่นใบอวบปรกดิน ช่อดอกแบบกระจะ ตั้งขึ้น มี 5-8 ดอก ดอก กว้างประมาณ 2 ซม. สีน้ำตาลอมเขียว มีจุดและลายสีน้ำตาลม่วงจำนวนมาก กลีบปากรูปรี ขอบหยักเป็นคลื่น กลางกลีบมีสันยาว 3 สัน
พบตามป่าดิบแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม
--
-
-

1514 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Mischobulbum wrayanum (Hook.f.) Rolfe ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: