เผยแพร่เมื่อ/created date: -

บัวสันโดษ

Nervilia aragoana Gaud.
ว่านพระฉิม แผ่นดินเย็น
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน มีหัวใต้ดิน ใบ แผ่กว้าง 1 ใบ รูปหัวใจหรือเกือบกลม ขนาด 6-12 ซม. แผ่นใบมีรอยพับจีบคล้ายพัด ปลายใบแหลม บางครั้ง มีแถบสีน้ำตาลประเป็นแนวโค้งกลางใบ ดอก ออกเป็นช่อตั้งตรง ยาว 10-20 ซม. สีเขียวอ่อนทั้งดอก ขนาดบานเต็มที่กว้าง 2 ซม. กลีบปาก มีแฉกข้างรูปสามเหลี่ยม กลางกลีบมีขนจำนวนมาก และมีเส้นสี น้ำตาลพาด
พบขึ้นตามป่าดิบชื้นทั่วทุกภาค ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
-
-

3895 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: