เผยแพร่เมื่อ/created date: -

รองเท้านารีฝาหอย

Paphiopedilum bellatulum (Rchb.f.) Stein
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 5-10 ซม. ใบ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 8-15 ซม. หลังใบสีเขียวเข้ม มีลายสีเขียวอ่อน ท้องใบออกสีม่วง ดอก มักออกเดี่ยว ก้านดอกยาวได้ถึง 18 ซม. ดอกสีขาวถึงสีครีม มีประ สีม่วงแกมน้ำตาลกระจายทั่วกลีบ แต่ละกลีบมีขนสั้นปกคลุม ดอกบาน เต็มที่กว้าง 5-6 ซม.
พบขึ้นตามป่าดงดิบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกและ ภาคใต้ ตอนบน ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-สิงหาคม
-
-

2522 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: