เผยแพร่เมื่อ/created date: -

รองเท้านารีปีกแมลงปอ

Paphiopedilum sukhakulii Schoser & Senghas
รองเท้านารีปีกสุขะกุล
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน ลำต้นสั้นและแตกกอ ใบ รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 3-5 ซม. ยาว 10-15 ซม. แผ่นใบด้านบนสีเขียวอ่อนมีประสีเขียวแก่ ดอก เดี่ยว ขนาดบานเต็มที่กว้าง 5-8 ซม. ก้านดอกสีม่วงมีขน ยาว 20-30 ซม. กลีบบนสีเขียวอ่อน มีเส้นสีเขียวขนานตามยาวถึงปลาย กลีบแหลม กลีบดอกสีเขียวและมีประสีม่วงเข้มจำนวนมาก รูปขอบขนานแกมรูปหอก ยาวกว่าทุกกลีบ ปลายกลีบแหลม กลีบกระเป๋าเป็นถุงลึกสีน้ำตาลแดง
พืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทยพบขึ้นตามป่าดิบที่ระดับ ความสูง 1,000-1,500 เมตร ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-
-

2381 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: