เผยแพร่เมื่อ/created date: 13 Feb 2013

นางอั้วสาคริก

Pecteilis hawkesiana (King & Pantl.) C.S. Kumar
Pecteilis sagarikii Seidenf.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้ดิน สูง 15-25 ซม. ใบ รูปรีกว้าง กว้าง 6-9 ซม. ยาว 10-12 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนา แนบกับผิวดิน ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว 10-18 ซม. มี 3-12 ดอก ดอกสีขาว ขนาดดอกบาน 2.5-3.5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปหอก กลีบปากรูปสามเหลี่ยม สีเหลืองหรือสีขาว ปลายกลีบ เรียวแหลม บานโค้งลง
พบขึ้นตามป่าดิบ ทางภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน
--
-
-

2718 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: