เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เคราสิงห์แก้มลาย

Pelatantheria ctenoglossa Rindl.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ยาวได้ถึง 20 ซม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน หนา และแข็ง กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 3-5 ซม. ดอก ออกเป็นช่อสั้น จากซอกใบ มี 1-3 ดอก ขนาดบานเต็มที่กว้าง 1.2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปไข่ สีเหลืองอ่อนแกมน้ำตาล มีลายเส้นสีน้ำตาลแดงตามยาว กลีบดอกรูปรี สีอ่อนกว่า กลีบปากสีขาว กลางกลีบเป็นตุ่มสีเหลืองเข้ม ปลายกลีบดอก เรียวแหลมคล้ายเป็นรยางค์ยื่นออกมา บริเวณขอบจักเป็นเส้นเล็กๆ
พบขึ้นตามป่าดิบแล้ง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน และภาคตะวันออก ออกดอกช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน
-
-

1534 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: