เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องลำต่อเล็ก

Pholidota convallariae (Rchb.f.) Hook.f.
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปรีแกมขอบขนาน เรียงตัว บนเหง้าระยะห่างกันประมาณ 3 ซม. ใบ มี 2 ใบ แผ่เป็นรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 3-4 ซม. ยาว 10-12 ซม. ดอก ออกเป็นช่อตั้งจากโคนต้น มีใบประดับ สีเขียวห่อหุ้มบริเวณโคนก้านช่อ ก้านช่อดอกยาว 18-20 ซม. มีดอกย่อย 16-20 ดอก ขนาดบานเต็มที่กว้าง 1 ซม. กลีบเลี้ยง และกลีบดอก สีขาวอมเหลือง กลีบปากรูปเรือ เส้าเกสรสีครีม
พบตามป่าดิบแล้ง และป่าสนในภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ออกดอกเดือนพฤษภาคม
-
-

1527 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: