เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ตานตะขาบ

Podochilus lucescens Blume
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเป็นเส้นกลมยาว มีใบจำนวนมาก ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 4-5 ซม. ยาว 10-12 ซม. ช่อดอกแบบกระจะ ออกที่ปลายยอด มีได้ถึง 8 ดอก ดอก สีขาวขุ่น ขนาดเล็ก กว้างประมาณ 3.5 มม. กลุ่มเรณู 4 กลุ่ม
พบตามป่าดงดิบ และป่าดิบเขา ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ ออกดอกช่วงเมษายน-มิถุนายน
-
-

1810 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: