เผยแพร่เมื่อ/created date: 13 Feb 2013

ช้างกระ

Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl.
เอื้องต๊กโต ช้างพลาย ช้างแดง ช้างเผือก
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย มีรากใหญ่และยาว ลำต้นอวบและมักตั้งตรง ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 4-6 ซม. ยาว 20-40 ซม. ปลายแยก 2 แฉกไม่เท่า ดอก ออกเป็นช่อจากซอกใบ ยาว 15-30 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 ซม. มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว มีประสีม่วงแดงทั่วกลีบ กลีบปากสีม่วงแดง ปลายกลีบเว้าเป็น 3 พูตื้นๆ
พบตามป่าดิบเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ที่ระดับความสูง ไม่เกิน 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
--
-
-

5818 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ORCHIDACEAE
2 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ORCHIDACEAE
3 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างกระ ORCHIDACEAE
4 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างกระ ORCHIDACEAE
5 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างกระ ORCHIDACEAE
6 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างการ์ตูน ORCHIDACEAE
7 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างคอม ORCHIDACEAE
8 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างชมพู ORCHIDACEAE
9 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างชมพู ORCHIDACEAE
10 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างชมพู ORCHIDACEAE
11 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างชมพู ORCHIDACEAE
12 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างชมพู ORCHIDACEAE
13 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างชมพู ORCHIDACEAE
14 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างชมพู ORCHIDACEAE
15 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างชมพู ORCHIDACEAE
16 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างแดง ORCHIDACEAE
17 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างเผือก ORCHIDACEAE
18 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างเผือก ORCHIDACEAE
19 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างพลาย ORCHIDACEAE
20 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างส้ม ORCHIDACEAE
21 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างส้มดอกใหญ่ ORCHIDACEAE
22 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างส้มดอกใหญ่ ORCHIDACEAE
23 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างส้มดอกใหญ่ ORCHIDACEAE
24 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างส้มดอกใหญ่ ORCHIDACEAE
25 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างส้มดอกใหญ่ ORCHIDACEAE
26 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างส้มดอกใหญ่ ORCHIDACEAE
27 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างส้มดอกใหญ่ ORCHIDACEAE
28 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างส้มดอกใหญ่ ORCHIDACEAE
29 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างส้มดอกใหญ่ ORCHIDACEAE
30 Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ช้างส้มดอกใหญ่ ORCHIDACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: