เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องช่อมณี

Schoenorchis gemmata (Lindl.) J.J.Sm.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นห้อยลง ใบ รูปแถบ กว้าง 0.8-1.0 ซม. ยาว 10-15 ซม. ช่อดอกแบบแยกแขนง ออกด้านข้าง ห้อยลง ดอก ขนาดเล็กมาก กว้างประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีชมพูอมม่วง กลีบปากส่วนโคนสอบเป็นเดือย ส่วนปลายเป็นรูปช้อน หนา สีขาว
Epiphyte, stem pendulous. Leaves strap-shaped, 10 - 15 cm long, 0.8 - 1 cm wide, inflorescence axillary, paniculate, many flowers. Flowers tiny, about 2 mm wide, sepals and petals purplish-pink, lip white with spur, epichile thick, spathulate.
พบตามป่าดิบเขาและป่าดิบแล้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงใต้ ออกดอกเดือน พฤษภาคม
India to SE Asia: Hill evergreen forest and dried-evergreen forest in the north, northeast, east and south, blooming in May.
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

1432 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: