เผยแพร่เมื่อ/created date: 28 Aug 2016

เข็มหนู

Smitinandia micrantha (Lindl.) Holtt.
กุหลาบดง
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเป็นแท่งกลมและแบนเล็กน้อย ใบ รูป ขอบขนานแคบ กว้าง 1.4-2 ซม. ยาว 7-12 ซม. เรียงสลับซ้ายขวา ปลายใบเว้าไม่เท่ากัน ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกบานเต็มที่ กว้าง 4-6 มม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวอมชมพูอ่อน กลีบปากสีชมพู แยกเป็น 3 พู ตรงกลางแผ่เป็นรูปไข่ขนาดใหญ่กว่าส่วนอื่น
Epiphyte, stem subterete. Leaves alternate, strapshaped, 7 - 12 cm long, 1.5 - 2 cm wide, apex unequally bilobed. Inflorescence axillary. Flowers 4 - 6 mm across, sepals and petals pinkish-white, sometimes with pink marking, lip dark pink, 3-lobed, midlobe broadly ovate.
พบตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคกลางออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ชื่อสกุลของกล้วยไม้ชนิดนี้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ ดร.เต็ม สมิตินันทน์ นักพฤกษศาสตร์ผู้เป็นปูชนียบุคคลในงานสำรวจพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย
Himalaya to S China and Peninsular Malaysia:Dried-evergreen forest and deciduous forest in all region except the central, blooming in February - April.
-
-

หนังสือพรรณไม้เมืองไทย กล้วยไม้ 4

Book: Plants of Thailand (Orchids 4)

2278 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: