เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เอื้องจุกนม

Thelasis pygmaea (Griff.) Bl.
กระสุนพระอินทร์
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยกลมแบน กว้าง 1-1.5 ซม. มี 2 ใบที่ ปลายลำ ใบ รูปรี กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 6-10 ซม. ปลายใบและโคนใบ เรียวแหลม ดอก ออกเป็นช่อ ยาว 6-14 ซม. ดอกย่อยสีเขียวอ่อน มีขนาดเล็ก เรียงตัวแน่นที่ปลายช่อ ขนาดบานกว้าง 4 มม. กลีบเลี้ยง รูปขอบขนาน ผิวด้านนอกมีลักษณะเป็นสัน กลีบดอกรูปขอบขนาน แคบกว่ากลีบเลี้ยง กลีบปากรูปไข่
พบขึ้นตามป่าดงดิบทั่วทุกภาคของประเทศ ออกดอกช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม
-
-

1568 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: